Prešovský platan a prešovská zmrzlina

od jozo

Priznávame sa, že v Prešove sme sa zastavila iba na pár hodín pri ceste z Košíc do Bardejova. Ale nebanujeme, práve naopak. Najskôr sme si dali prechádzku (dnes už muzeálnym) solivarom, zašli sme na zmrzlinu v historickom centre a neobišli sme ani jediný strom v Prešove, ktorý je zároveň národnou pamiatkou.

IMG_4122Predtým, ako sme zavítali do Prešova sme objavili veľmi užitočný web o Prešove, ktorý prevádzkuje Mestské informačné centrum www.gopresov.sk – veľká pochvala, keby každé mesto na Slovensku malo takýto informačný web, boli by sme turistickou veľmocou (už ho len preložiť aj do angličtiny pre turistov). Nájdete tu zaujímavé informácie napríklad o:

…či mnohých ďalších.

IMG_4121My sme si dali kávičku na námestí pri kostole sv. Mikuláša, cvakli sa pri 49. rovnobežke a dostali chuť na zmrzlinu. Keď sme sa rozhliadli, mali sme pocit, že Prešov by sa mohol pokojne pasovať na zmrzlinovú veľmoc – v centre sme si ju mohli dať takmer všade, kam sme sa obzreli.

IMG_4132My sme sa však trocha netradične vybrali k stromu. Nachádza sa za tamojšou škôlkou, na konci Floriánovej ulice. GoPrešov.sk o svojom prešovskom platane píše toto: „Mohutná koruna stromu s botanickým názvom platan javorolistý (Platanus acerifolia), rozložená nad Floriánovou bránou uzatvára hlavný osový pohľad z centra mesta smerom na západ.  Mimoriadné sú rozmery stromu – cez 750 cm vo výške 130 cm nad zemou a viac ako 950 cm pri pni. Úctyhodná zelená hmota však nedokumentuje jeho vysoký vek. Bol vysadený v závere druhej tretiny 19. storočia, nemá ešte ani 150 rokov, ale je výsledkom priaznivých stanovištných podmienok, doposiaľ chránených vyhradeným priestorom vilovej záhrady. Nivná pôda z naplavenín Torysy s vysokou hladinou spodnej vody a prirodzene rýchly biologický rast sú základom jeho mimoriadneho vzrastu v pomerne mladom veku. Jeho kmeň je rozvetvený nízko nad zemou na viacero silných kmeňov, ktoré priebežne strnulo vystupujú až do koruny. Strnulosť kmeňa je zmiernená veľkými laločnatými listami a guľatým súplodím, malebne visiacim z koncových konárov. Odlupovanie borky vo veľkých celistvých plátoch zanechalo na rozvetvenom kmeni a konároch svetlo a tmavozeleno-šedé škvrny, ktoré z mimoriadne mohutného exempláru vytvárajú jedinečný a neopakovateľný strom.“

Prečítaj si tiež