Infografika: 620 schodov a 650 metrov – ale hlavne sa teplo oblečte

Istý pán Hain tu našiel kosti jaskynných medveďov, ktoré považoval za dračie a aj odtiaľ pochádza staršie pomenovanie Dračia jaskyňa. Dnes ju však celý svet pozná pod názvom Demänovská ľadová jaskyňa, do ktorej sme sa vybrali pozrieť. Nezabudnite sa teplo obliecť, pretože aj v lete, keď je vonku takmer 30°C, je vnútri konštantná teplota blížiaca sa nule. Ponúkame krásnu infografiku.