Rozhovor o banskoštiavnických tajchoch – generácie odborníkov ich sledujú s údivom

od jozo

Michal Červeň už od roku 2011 zhromažďuje informácie o histórii aj súčasnosti banskoštiavnických tajchov. Dostali sme na neho odporúčanie od majiteľky Neba nad Štiavnicou ako najväčšieho odborníka na tajchy v okolí. Nedalo nám to a Michalovi sme napísali s prosbou o rozhovor. Mali sme totiž pocit, že sa všade na webe a blogov dočítame stále tie isté informácie o tajchoch, chýbalo nám niečo, čo pôjde naozaj do hĺbky.

V rozhovore sa dočítate aj:

  • Aký je vlastne rozdiel medzi jazerom, vodnou stavbou, plesom a tajchom
  • Tajchy predstavujú v skutočnosti niečo iné, ako ich vnímajú návštevníci
  • Prečo sa na tajch Rozgrund „nechytá“ ani Gabčíkovo a je to z pohľadu historickej stavbárskej veľkoleposti naša „egyptská pyramída“
  • Ak by ste chceli obísť všetkých 23 verejne dostupných tajchov, nakráčate sa 50 km
  • Vďaka tajchom a čerpacím strojom bola Štiavnica jedno z najbohatších miest Európy
  • Ako sa prihlásiť sa na unikátne sprevádzanie tajchami
Tajch Veľká Vodárenská ponúka v zime poriadnu nádielku romantiky. Zdroj: @banskostiavnicketajchy

Michal, o banskoštiavnických tajchoch nájdeme na rôznych blogov desiatky článkov. Čo sú tajchy v skutočnosti zač?

Áno, to je pravda, na internete nájdeme rôzne články o tajchoch, aj mnoho záverečných prác sa venuje tajchom. Táto téma je veľmi obľúbená a môžeme sa na ňu pozrieť z mnohých uhlov. Avšak takéto kvantum článkov a príspevkov sa nevenuje tomu najpodstatnejšiemu, a to samotným hrádzam tajchov a tomu čo sú vlastne tajchy zač.

Tajchy predstavujú v skutočnosti niečo iné, ako ich vnímajú návštevníci. Sú to najstaršie vodné stavby na územní našej krajiny. Na tom by nebolo nič zvláštne pokiaľ by to neboli v skutku unikátne stavby, ktoré nemali obdobu širko-ďaleko.

Aký je vlastne rozdiel medzi jazerom, vodnou stavbou, plesom a tajchom?

Plesá a jazerá boli vytvorené prírodnými silami. Plesá sú typické pre vysokohorské prostredie a jazerá pre nížinné. Slovensko jednoznačne nie je krajinou jazier.

Druhá kategória, úplne odlišná, sú vodné stavby. Diela, ktoré budoval človek, aby zachytil a využil voľne tečúcu vodu. Tajchy sú historické vodné stavby. Názov tajch pochádza z nemeckého slova „teich“ – čo je starý nemecký názov umelej vodnej nádrže. Keď toto slovo prečíta nemec bude to znieť ako „tajch“. V časoch budovania tajchov pred 500-250 rokmi sa v Banskej Štiavnici používala nemčina, takže vodná stavba a tajch je úplne jedno a to isté, len tieto názvy sú z iných storočí a z iných jazykov.

Veľký Kolpašský tajch. Zdroj: @banskostiavnicketajchy

Sú všetky tajchy rovnaké alebo podobné? Alebo ja každý tajch niečím významný?

Každý tajch je iný. V okolí Banskej Štiavnice nenájdeme podobný tajch, aj keď vzhľadovo sa na prvý pohľad môžu javiť. Podobnejšie sú si menšie tajchy navzájom, ale aj sú tam mnohé rozdiely medzi nimi.

Sú všetky tajchy dnes ešte dostupné? Tie najznámejšie sú aj turisticky vyhľadávané, čo však tie menej známe?

Doposiaľ v okolí Banskej Štiavnice existuje 26 tajchov, z ktorých je 23 v štátnom vlastníctve. Z tohto množstva nie je dostupný iba tajch Rozgrund, ktorý je vodárenskou nádržou. Dva tajchy sú v súkromnom vlastníctve a jeden tajch je z časti štátny a z časti súkromný. Avšak ani jeden z týchto troch tajchov nie je oplotený.

Na Rozgrund sa ževraj „nechytá“ ani Gabčíkovo, prečo?

Rozgrund je legenda. Tento tajch bol v 19. stor. považovaný za najodvážnejšiu vodnú stavbu na svete. Generácie odborníkov sleduje túto unikátnu priehradu s údivom. Prakticky je nemožné, aby naši predkovia postavili niečo takéto už v 18. stor. Je to naša pyramída. Nemusíme cestovať za pyramídami do Egypta, niečo podobné máme práve vo Vyhnianskej doline v podobe tajchu Rozgrund!

Tajch Rozgrund – určite sa pri ňom zastavte, na živo to vyzerá impozantne! Zdroj: @banskostiavnicketajchy

Existuje nejaká zaujímavá celodenná túra medzi tajchami?

V podstatne neexistuje nejaká ucelená turistická trasa, ktorá by spájala všetky tajchy. Ak by sme chceli navštíviť všetky tajchy za deň, je to prakticky pre bežného turistu nemožné. Pri krste našej knihy som sa vydal prejsť od tajchu k tajchu a pokrstiť jeden výtlačok knihy vodou z tajchov. Celkovo som obišiel 23 tajchov a celý výlet bol dlhý cca 50 km. Takže aj tento výlet by bol len pre zdatných turistov.

Hovorí sa, že v 18. storočí tvorili štiavnické tajchy asi najdokonalejšiu vodohospodársku sústavu Európy, je to pravda? Kto ich vymyslel a ako dlho ich stavali? Na čo všetko slúžili v minulosti a na čo slúžia dnes?

Áno, je to pravda, dokonca toto tvrdenie platilo ešte aj v 19. stor. Najväčší boom výstavby tajchov bol od roku 1712 do roku 1779, kedy sa postavilo všetko podstatné a všetko čo sa zachovalo dodnes. A takýto boom vo výstavbe bol preto, lebo sa osvedčili nové čerpacie stotroje, ktoré dokázali odčerpať podzemnú vodu zo zatopených baní. Tieto čerpacie stroje boli poháňané vodou – povrchovou vodou akumulovanou v nádržiach tajchov. Vďaka odčerpaniu podzemnej vody zo zatopených baní, mohli baníci dobývať drahé kovy hlbšie a hlbšie. Vďaka tajchom a čerpacím strojom bola Štiavnica jedno z najbohatších miest Európy.

Celý systém budovania tajchov a vodohospodárskych sústav projektovali skutoční odborníci na čele so Samuelom Mikovínym a rodom Hellovcov. Dnes sú tajchy už na „dôchodku“. Prakticky okrem Horného Hodrušského tajchu, ktorý slúži sezónne ako zasnežovacia nádrž, sa už zo žiadneho nevykonáva odber, teda žiaden neslúži vodohospodárskym účelom.

Západ slnka pri tajchu Veľká Richňana. Zdroj: @banskostiavnicketajchy

Ako sa v dávnej minulosti udržiavali, prevádzkovali tajchy, ich výšky hladín?

V minulosti sme nemali vodu v tajchoch na maximálnej možnej úrovni počas celého roka ako je tomu dnes. Tajchy boli plné iba v obdobiach výdatných zrážok, alebo v obdobiach topenia sa snehu. V týchto obdobiach dochádzalo k akumulácii vody, po zbytok roka sa takto nakulmovaná voda využívala. Takže ak bolo dlhé suché leto, tajchy boli jednoznačne poloprázdne až prázdne. Každý tajch, alebo sústava tajchov mala svojho „Tajchára“, ktorý sa o tajch staral. Toto povolanie existuje dodnes.

Stalo sa, že sa tajchy hrádze tajchov preliali a zaplavili okolie?

Najhoršie čo sa môže stať hrádzi je jej pretrhnutie. Takú katastrofu tajchy svojím obyvateľom žijúcim pod hrádzami nepripravili. Avšak niektoré tajchy boli počas svojej histórie preliate s tým, že hrádza odolala vo všetkých prípadoch a nebola pretrhnutá. Tým, že niektoré tajchy boli preliate, spôsobili iba väčšiu povodeň v údolí pod tajchom.

Majú tajchy dnes ešte nejaké opodstatnenie?

Tým, že sa tajchy vodohospodársky nevyužívajú, to ešte neznamená, že je všetko v poriadku a že si už ďalej nezaslúžia našu pozornosť.

Hrádza tajchu musí dennodenne odolávať tlaku vody, ktorá sa neúprosne tlačí na hrádzu a snaží sa ju prelomiť. Tlak vody vyrovnáva tlak zeminy – hrádze, okrem toho táto voda vniká do hrádze a snaží sa ju rozrušiť. Tiež hrádza musí odolávať rôznym zaťažovacím stavom, ako sú vlny, ľad, zmeny hladiny a nakoniec ľuďom, ktorí ju dokážu chrániť, ale aj najviac ohroziť.

Tajch Ottergrund. Zdroj: @banskostiavnicketajchy

Ktorý je Tvoj najobľúbenejší tajch a prečo?

Mám rád všetky tajchy, nemám favorita.

Keby si nám na záver mal dať 3-4 netradičné tipy, čo by sme si mali najbližšie na tajchoch všimnúť, čo by to bolo?

  1. Vzdušný svah hrádze tajchu Rozgrund, ktorý je dychvyrážajúco strmý. Aj keď len spoza plota, ale oplatí sa tu zataviť.
  2. Prejsť sa okolo Počúvadlianskeho tajchu a napočítať všetkých 6 hrádzi tajchu, čím si uvedomíte, že celý tajch bol postavený na vrchole kopca.
  3. „Úspornú“ hrádzu Dolného Hodrušského tajchu, ktorá je bola a bude najproblematickejšou hrádzou spomedzi všetkých tajchov.
  4. Na chvíľu sa zamyslieť na Veľkej a Malej Richňave s pomyslením, že tieto tajchy boli najvýznamnejšie a že samotní princovia Leopold a Jozef, synovia cisára Františka Lotrinského a jeho manželky cisárovnej a uhorskej kráľovnej Márie Terézie obdivovali toto veľkolepé dielo.

Ak by niekto chcel zistiť o tajchoch viac, kde má hľadať? Robia sa aj nejaké sprevádzania?

Ak niekoho bude zaujímať viac než len teplota vody v nádržiach tajchov, môže nám napísať našu facebookovú stránku BanskoŠtiavnické tajchy, alebo na bstajchy@gmail.com. Takisto nás nájdete aj na Instagrame a na webe www.bstajchy.sk, na ktorého príprave ale ešte pracujeme.

Organizujeme aj sprevádzania podľa našej knihy Banskoštiavnická vodohospodárska sústava. Sprevádzania sú krátke výlety po jednotlivých vodohospodárskych sústavách, zhruba 10 km dlhé. Každé sprevádzanie je špecifické a jedinečné, pretože každá vodohospodárska sústava, každý tajch je jedinečný a odlišný. Sprevádzania sú vždy s hovoreným slovom formou krátkych opisov zaujímavých miest a udalostí alebo objektov, pri ktorých sa zastavíme. Sprevádzania sú vhodné pre všetky vekové kategórie, ktoré majú záujem spoznať najvýznamnejšiu technickú pamiatku našej krajiny. Pridaj sa!
Sprevádzania pridávame na náš facebook formou udalosti, kde sa stačí pridať a kde nájdete všetky podrobné informácie. V súčasnosti máme cca 20 trás sprevádzaní od tajchu k tajchu po vodohospodárskych objektoch, chodníčkoch, lesoch a lúkach s výhľadmi aj bez nich.

Ďakujem za rozhovor Michal!

Prečítaj si tiež