V 2018 budeme mať pravdepodobne nový štátny sviatok a pripadne na zaujímavý deň. Na ktorý?

od jozo

Vedeli ste, že v Indii a Kolumbii majú až 18 štátnych sviatkov každý rok, v Maďarsku len 8 a Mexiku dokonca len 7? Na Slovensku nám pribudne v roku 2018 s najväčšou pravdepodobnosťou nový štátny sviatok. Návrh novely zákona o štátnych sviatkoch je už v druhom čítaní, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že práve tento roku budeme mať o jeden štátny sviatok navyše.

Ide o 30. október, počas ktorého by si celé Slovensko malo pripomenúť 100. výročie Deklarácie slovenského národa (Martinská deklarácia), ktoré sa odohralo 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. 30. október pripadá v tomto roku na utorok, čím sa pre cestovateľov otvára jedna z mála možností na predĺžený víkend spojený s jedným dňom dovolenky.

Ako vytĺcť z 20 dní dovolenky až 54 dní voľna? Takto.

Deklarácia bola prijatá ako samostatný štátoprávny akt slovenského národa, ktorým Slováci oficiálne rušili zväzok s Uhorskom a to nezávisle na udalostiach v Prahe. Predstavuje jeden zo základných dokumentov zrodu česko-slovenského štátu. S odkazom na predchádzajúcu maďarizačnú politiku zhromaždenie odmietlo akékoľvek právomoci uhorskej vlády na Slovensku. Za jediný zvrchovaný orgán, ktorý bol oprávnený vystupovať v mene slovenského národa bola prehlásená Slovenská národná rada. Slováci sa prihlásili k samourčovaciemu právu česko-slovenského národa, čím vyjadrili požiadavku vytvorenia spoločného štátu. Viac o Martinskej deklarácii sa dočítate napr. na Wikipedii.

Prečítaj si tiež