Študenti marketingovej komunikácie natočili video o Bratislave

od jozo