Práva cestujúceho IV.: meškanie letu

od jozo

Využívate letecký spôsob dopravy? Čo robiť v prípade, že váš let má meškanie? V tejto časti nášho právneho servisu s JUDr. Ing. Monikou Rehákovou sa budeme venovať práve tejto otázke.

04_meskajuci_let

V prípade, ak má váš let dlhé meškanie, máte v zmysle príslušných európskych predpisov nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.

Ktoré podmienky musím spĺňať?

Ak váš prípad spĺňa podmienky, že dlhšie mešká (dve hodiny alebo viac) a zároveň odlieta:

 • z letiska na umiestneného na území členského štátu EÚ alebo
 • z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva;

potom máte nárok na:

 • bezplatné jedlo a občerstvenie, dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily

a v prípade keď sa odôvodnene očakáva, že čas odletu bude aspoň deň po pôvodne oznámenom čase odletu:

 • hotelové ubytovanie, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (v prípade ak je nutný pobyt na jednu a viac nocí)

a v prípade keď je meškanie letu aspoň päť hodín, máte na výber z alternatív:

 • úhrady nákladov na letenku
 • spiatočný let

Keď prevádzkujúci letecký dopravca odôvodnene očakáva, že let bude mať meškanie voči plánovanému času odletu, v prípade letov v rámci EÚ:

 • dve hodiny alebo viac v prípade letov do vzdialenosti 1 500 km alebo menej;
 • tri hodiny alebo viac nad 1 500 km;

a lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ:

 • dve hodiny alebo viac v prípade letov do vzdialenosti 1 500 km alebo menej;
 • tri hodiny alebo viac od vzdialenosti 1 500 km do 3 500 km;
 • štyri hodiny alebo viac v prípade vzdialenosti nad 3 500 km;

prevádzkujúci letecký dopravca cestujúcim bezplatne ponúkne:

 • jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania;
 • dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily.

a keď sa odôvodnene očakáva, že čas odletu bude aspoň deň po pôvodne oznámenom čase odletu, poskytne hotelové ubytovanie v prípadoch:

 • keď je nutný pobyt jednu noc alebo viac nocí, alebo
 • keď je nutný pobyt dodatočný k pobytu, ktorý predpokladal cestujúci;

a poskytne prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (hotel alebo iné). Keď je meškanie letu aspoň päť hodín, poskytne im možnosť vybrať si medzi:

 • úhradou úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo v spojení s ním, do siedmich dní,
 • spiatočným letom do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti.

Radíme

Prevádzkujúci letecký dopravca má vo vzťahu k cestujúcim informačné povinnosti vo vzťahu k pravidlám náhrady a pomoci. Žiadajte si pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe písomné informácie o vašich právach (náhrade a pomoci). Ak sa domnievate, že máte oprávnenú sťažnosť na leteckú spoločnosť môžete postupovať podľa nasledovného postupu.

Autor: JUDr. Ing. Monika Reháková, advokátka

Prečítaj si tiež