Zrušil vám dopravca let? Je na ňom, aby vám dokázal, že vás o tom informoval

Spotrebitelia si on-line rezervovali let Viedeň – Londýn – Rio de Janeiro a späť. Odlet prvého letu bol plánovaný na 18. novembra 2016. Deň pred odletom sa im nedarilo zaregistrovať na let. Po zadaní čísla rezervácie v systéme on-line registrácie chýbal let z Viedne do Londýna. Spotrebitelia zavolali na infolinku leteckej spoločnosti, ktorá ich informovala, že došlo k zrušeniu letu z Viedne do Londýna. Dopravca im odmietol poskytnúť náhradu.

Spotrebitelia s odkazom na nariadenie EÚ o systéme náhrad cestujúcim v prípade zrušenia ich letu požiadali leteckú spoločnosť o paušálnu náhradu škody vo výške 600 eur na každého cestujúceho. Toto nariadenie predovšetkým upravuje, že cestujúci majú právo na náhradu od leteckého dopravcu, pokiaľ neboli informovaní o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu.

Letecká spoločnosť odmietla spotrebiteľom poskytnúť náhradu z dôvodu, že zmena letového plánu im bola oznámená e-mailom dňa 31. augusta 2016. Spotrebitelia po prešetrení tejto informácie uviedli, že e-mail im nebol doručený. Požiadali leteckú spoločnosť o poskytnutie dôkazu o odoslaní tohto e-mailu, čo im odmietli vydať.

Letecký dopravca je povinný zaplatiť náhradu, ak nevie preukázať, že cestujúcich informoval
Ak sa aj vám prihodila podobná situácia,  v ďalšej komunikácii s leteckou spoločnosťou, ktorá odmieta alebo nevie preukázať skutočnosť, že vás o zmene letového plánu informovala, môžete využiť ako argument rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý sa už takouto situáciou zaoberal vo veci C-302/16.

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ z dôvodu, že európske nariadenie nespresňuje, akým spôsobom má dôjsť k informovaniu cestujúcich leteckým dopravcom v prípade zrušenia letu,  dôkazné bremeno, pokiaľ ide o to, či a kedy bol cestujúci informovaní o zrušení dotknutého letu, spočíva v súlade s nariadením na leteckom dopravcovi.

Letecký dopravca je povinný zaplatiť náhradu, ak nevie preukázať, že cestujúci boli o zrušení svojho letu informovaní viac ako dva týždne pred plánovaným časom odletu.

Platí to nielen vtedy, keď bola prepravná zmluva uzatvorená priamo medzi cestujúcim a leteckým dopravcom, ale tiež v prípade, keď bola táto zmluva uzatvorená prostredníctvom on-line cestovnej kancelárie.

Zdroj: Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike (kópia publikovaná so súhlasom autora)